Zlaté ruce fyzioterapeutů


13. 4. 2020

V současné pandemické době jsou různé medicínské obory nuceny poskytovat péči tzv. distančním způsobem, využívat konzultace, edukaci, poradenství prostřednictvím telefonu či jiných moderních technologií. V některých oborech to jde lépe, v jiných hůře. A jak to jde ve fyzioterapii?

Povědomí o tom, co je fyzioterapie, jaké postupy využívá, se postupně zlepšuje. To, že fyzioterapie nerovná se jít na masáž, dnes již řada lidí ví. Mezi fyzioterapeuty je to otřepané téma. Nic neurazí fyzioterapeuta více, než když nazvete jeho odborné postupy masáží. A to i v případě, že použije techniky, které jsou masáži velmi podobné. V našem odborném slovníku, je totiž nazýváme technikami měkkých tkání. Postupy, při kterých terapeut využívá své ruce a pasivně pracuje s vaším tělem, souhrnně označujeme jako manuální terapii. Ta má u nás velkou tradici, a tak ji mnoho terapeutů a také pacientů považuje za hlavní a nejpodstatnější součást naší práce. Tím pádem by se zdála distanční terapie zcela bezcenná. Ale jak už jsem v předchozích článcích naznačovala, současná fyzioterapie se hodně posunula od pasivních postupů k těm aktivním a edukačním. Tento posun je podpořen důkazy u mnoha diagnóz, které náš obor řeší. Bolesti zad, úponové bolesti, artrózy kloubů atd. Aktuální doporučené postupy založené na principech EBM u těchto a dalších bolestivých stavů většinou označují různé formy aktivní terapie jako tzv. first-line treatment, tedy léčbu, která by měla být jako první vyzkoušena. Dále je často zmiňována edukace pacienta a vysvětlení problému, aby chápal naše doporučení a také je dodržoval či skutečně začlenil do svého denního režimu. Přitom je zajímavé, že edukace samotná příliš účinná např. u bolestí zad není. Aby byla skutečně efektivní, musí být být spojená s praktickými návody a ukázkami. Důkazy pro samostatné používání manuální terapie jsou velmi slabé, studie bývají nekvalitní a závěry různorodé. (1,2,3) Doporučení renomovaných odborných společností u většiny diagnóz zní, že aplikace manuální terapie je možná, ovšem ne jako samostatná léčba, ale v kombinaci s aktivními postupy. (4, 5)

Shrneme-li si to, podstatnou část léčby lze i ve fyzioterapii poskytnout na dálku. Telefonickým rozhovorem, videohovorem, poslat různé edukační a instruktážní materiály v dnešní době není problém. Určitě si nemyslím, že kontaktní fyzioterapie je nahraditelná, ale za nouzové situace může splnit dobře svůj účel i ta vzdálená. Pověstné “zlaté” ruce terapeutů totiž nejsou vždy podmínkou kvalitní péče.

Žijte aktivně a myslete kriticky!

Vaše Lenka Jelínková

  1. Fredin K, Lorås H. Manual therapy, exercise therapy or combined treatment in the management of adult neck pain – A systematic review and meta-analysis. Musculoskelet Sci Pract. 2017;31:62–71.
  2. Laimi K, Mäkilä A, Bärlund E, et al. Effectiveness of myofascial release in treatment of chronic musculoskeletal pain: a systematic review. Clin Rehabil. 2018;32(4):440–450.
  3. Denneny D, Frawley HC, Petersen K, et al. Trigger Point Manual Therapy for the Treatment of Chronic Noncancer Pain in Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil. 2019;100(3):562–577.
  4. AAOS, the American Academy of Orthopaedic Surgeons, Treatment of osteoarthritis of the knee 2nd Edition, 2013
  5. National Guideline Centre (UK). Low Back Pain and Sciatica in Over 16s: Assessment and Management. London: National Institute for Health and Care Excellence (UK); 2016 Nov. (NICE Guideline, No. 59.)
1710
Lenka Jelínková