O nás

metr

Kdo jsme

Mgr. Lenka Jelínková
Fyzioterapeutka
MUDr. Pavel Jelínek
Ortoped a traumatolog, konzultant

Co znamená LPV?

Léčba

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti, který se prolíná v různé míře téměř do všech oblastí medicíny. V léčbě využívá neinvazivní léčebné prostředky fyzikální povahy, především pohyb. Konkrétní terapeutický plán pro daného pacienta vzniká na základě komplexního vstupního vyšetření. Specializujeme se na poruchy pohybového aparátu zejména v ortopedické a sportovněmedicínské oblasti (bolesti zad, kloubů, úponové bolesti, skolióza, stavy po ortopedických operacích atd.)

Prevence

Fyzioterapie se uplatňuje v oblasti prevence a podpory a výchovy ke zdraví. Vždy je výhodnější onemocnění předcházet, než ho pak léčit. Tam, kde to lze, doporučíme Vám efektivní postupy a aktivity k zabránění vzniku onemocnění nebo poranění (primární prevence), k zamezení návratu obtíží, či alespoň zpomalení jejich prohlubování (sekundární prevence).

Výzkum

Hlavní rysem naší praxe, odlišujícím nás od většiny podobných zařízení, je důraz na využívání postupů podložených vědeckými důkazy tzv. evidence based practice. Cílem je aplikovat moderní fyzioterapeutické postupy s největší efektivitou. Přitom vždy respektujeme vaše individuální preference a potřeby. Více v sekci EBM

Spolupracujeme

Úzce spolupracujeme s ortopedickou ambulancí SpOrto LPV, se kterou sdílíme prostory v 1. patře LD Géčko.

Obrazem