EBM

Zásadní koncepcí naší praxe je využívání principů EBM (Evidence Based Medicine). Co to znamená a proč je to důležité se dozvíte níže. Na úvod doporučuji shlédnout toto video:

Evidence Based Medicine – medicína založená na důkazech

Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech je trend, který se intenzivně a systematicky v medicíně rozvíjí od 90. let minulého století. EBM můžeme definovat jako integraci nejlepšího důkazu získaného výzkumnou činností s klinickou zkušeností a hodnotami pacienta. Při rozhodování o tom, jaký postup se u daného pacienta použije, by odborníci měli zvážit všechny tři složky:

  1. nejlepší vědecké poznatky
  2. preference, přání a potřeby pacienta
  3. svoji vlastní klinickou zkušenost,

tak jak to názorně ukazuje obrázek od jednoho ze zakladatelů EBM Davida Saketta:

Sakettova stolička

Aby stolička stála rovně, neměla by žádná složka převažovat. Často se v odborných kruzích varuje před přílišným důrazem na výsledky studií, ve fyzioterapii je ale opak pravdou, a důkazy se spíše ignorují. Většina fyzioterapeutů má i přes vysokoškolské studium minimální vzdělání v EBM a používá léčebné postupy a metody podle své intuice, zkušeností kolegů či významných autorit oboru, popř. podle toho čím se nejlépe zavděčí pacientům. Opírají tak svou praxi pouze o dvě nohy Sakettovy stoličky.
Co znamená respektovat preference pacienta a klinické zkušenosti je celkem jasné, ale vyhledat a kriticky zhodnotit nejlepší vědecké důkazy je věc složitější. O tomto pojednávají celé publikace. Studií je dnes totiž nepřeberné množství. V definici je proto záměrně použité spojení nejlepší důkazy, čímž se klade důraz na kvalitu studií a váhu důkazů, které poskytují. Dobré studie obvykle splňují tato kritéria:

  • testují se na dostatečně velkém vzorku lidí, nejlépe na více pracovištích
  • snaží se zamezit subjektivnímu zkreslení ze strany výzkumníků i zkoumaných osob (zaslepenost)
  • mají kontrolní skupinu, která ideálně dostává tzv. placebo terapii (falešnou terapii), což umožňuje nejlépe odhadnout skutečný efekt daného postupu
  • používají statistické výpočty např. k tomu, aby určily pravděpodobnost, že daný výsledek vznikl pouze náhodou

Dobrý design posouvá studii v pomyslné hierarchii důkazů směrem k vrcholu pyramidy.

pyramida důkazů

Čím výše se důkaz v pyramidě nachází, tím větší váhu má pro rozhodování. Povšimněte si, kde jsou v pyramidě umístěny například názory odborníků. Vrchol pyramidy tvoří práce, které shrnují a kriticky hodnotí výsledky jiných studií – systematické přehledy a metaanalýzy.

Ne vždy se, bohužel, můžeme ve fyzioterapii opřít o dobré důkazy a je v této oblasti mnoho “šedých” míst, kde výzkum chybí nebo nemá jasné závěry. Za poslední desítku let ale bylo i v tomto oboru publikováno mnoho dobrých výzkumů se zajímavými závěry. Sledujeme pečlivě tento nejnovější vývoj a hledáme ty nejlepší důkazy, o které se můžeme opřít, abychom byli schopni nabídnout ty nejefektivnější postupy. Ctíme principy EBM jako nejlepší možné v přístupu k léčbě a prevenci.