Služby

paže

Terapie v našem zařízení probíhá klasickou ambulantní formou, ale můžeme nabídnout i ošetření v domácím prostředí, např. po ortopedických operacích (náhrada kyčelního či kolenního kloubu), kdy je velice důležitá plynulá návaznost na nemocniční péči a dojíždění do zařízení by bylo pro Vás příliš náročné.

Na základě vstupního pohovoru a odborného vyšetření vhodně kombinujeme různé postupy a metody dle principů medicíny založené na důkazech (EBM). Kromě základních forem pohybové terapie (aktivní, pasivní pohyby, různé formy posilovacích, koordinačních cvičení), technik měkkých tkání a mobilizace kloubů, používáme i specifické koncepty zejména Mechanickou diagnostiku a terapii dle R. McKenzieho, třídimenzionální terapii skolióz podle Schrothové či metodu R. Brunkow.
V našem zařízení nepoužíváme žádnou přístrojovou terapii z důvodu nedostatku důkazů pro efektivitu těchto terapií u většiny diagnóz.

Metody

McKenzie metoda® Mechanické diagnostiky a terapie® (MDT)

je celosvětově používanou metodou pro diagnostiku a terapii bolestí páteře, ale i kloubů končetin. Patří k nejvíce vědecky prozkoumaným metodám v oblasti fyzioterapie. Jak se v této metodě postupuje se dočtete na http://www.mckenzieinstitute.org/…ient/postup/, kde najde mnoho dalších informací.
Mgr. Lenka Jelínková je certifikovaným terapeutem McKenzie metody, složení mezinárodní zkoušky ji opravňuje používat titul Cert.MDT.

Třídimenzionální terapie skolióz podle Schrothové

Skolióza je trojrozměrná deformita páteře. V tomto konceptu jsou využívána cvičení, při kterých dochází k aktivní korekci deformity ve všech třech rovinách. Terapie paní Schrothové je jednou z fyzioterape­tických metod doporučovanou Mezinárodní vědeckou společností pro ortopedickou a rehabilitační léčbu skolióz (SOSORT, 2016).
Oprávnění používat tuto metodu získala Mgr. Lenka Jelínková absolvováním certifikovaného kurzu v Německu na specializované Katharina-Schroth klinice v Bad Salzungenu.

Metoda Roswithy Brunkow

Jde o systém vzpěrných cvičení, kdy specifickým nastavením horních a dolních končetin a vzepřením se o ně dochází ke vzpřímení trupu a k aktivaci hlubokého stabilizačního systému (bránice, pánevní dno, hluboké svaly kolem páteře).

Nejčastěji řešíme tyto problémy

  • bolesti zad, včetně výhřezu meziobratlové ploténky
  • bolesti kloubů různého původu
  • bolesti hlavy
  • závratě
  • skoliózy
  • bolesti svalů, šlach a jejich úponů
  • poúrazové stavy a návrat ke sportovní či pracovní zátěži
  • pooperační stavy (po výměně kloubu, operaci předního zkříženého vazu, po operacích páteře atd.)