Pohyb jako lék


14. 2. 2020

Nacházíme se v období, kdy u mnohých ještě přetrvávají novoroční předsevzetí. Často se týkají zdravějšího životního stylu a pohybové aktivity. Ne každý to tak vnímá, ale pro mne je jedna z důležitých rolí fyzioterapeuta v zdravotnickém systému právě v tom, že upozorňuje na benefity pravidelné pohybové aktivity, motivuje k ní a doporučuje vhodnou formu a dávkování vzhledem k zdravotnímu stavu člověka. Berte tento blog jako motivaci, aby vám odhodlání vydrželo déle než jen do konce února.

Podívejme se tedy na to, jaká jsou obecná doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) pro pohybovou aktivitu (viz infografika). Dospělé osoby by se měly pravidelně hýbat alespoň 150 min týdně střední intenzitou nebo 75 min týdně vysokou intenzitou a 2× týdně se věnovat také posilovacím cvičením (či silovějším aktivitám). Pokud je to pro vaši současnou kondici příliš, začněte s menšími dávkami a postupně je navyšujte. I menší množství pohybu má svůj význam. (1)

Určitě jste mnoho slyšeli o pozitivnímu vlivu pravidelného pohybu na nemoci srdce a cév či cukrovku. Ale je tu řada dalších onemocnění, u nichž je cvičení v podstatě lékem, který má pozitivní vliv na jejich průběh. Výborně to shrnuje práce Exercise as medicine – evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases (2), která předkládá důkazy, že cvičení může být významnou součástí léčby nejen u kardiovasku­lárních a metabolických onemocnění, ale také u neurologických, psychiatrických, revmatologických nebo plicních. Jde například o nemoci jako demence, Parkinsonova choroba, deprese, revmatoidní artritida, osteoporóza, chronická obstrukční plicní nemoc a další. Obzvláště významná je pohybová aktivita u seniorů, protože pomáhá udržet kvalitu života a soběstačnost ve vyšším věku.

Pohyb není jen cvičení někde v tělocvičně. V širším slova smyslu jde o jakoukoliv aktivitu, při které se zvýší tepová frekvence a zapojí se větší svalové skupiny. Pro pravidelnost je důležité, aby Vás aktivita hlavně bavila. V rámci fyzioterapie pro léčbu často využíváme nejen obecná výše zmíněná doporučení, ale také specifická cvičení cílená k ovlivnění určitých struktur či funkcí pohybového aparátu. Ne vždy jsou zábavná, ale často jsou efektivnější než pasivní, byť příjemné procedury. Ale o tom zase někdy příště!

Žijte aktivně a myslete kriticky!

Lenka Jelínková

(1) Global Recommendations on Physical Activity for Health. Geneva: World Health Organization; 2010

(2) Pedersen BK, Saltin B. Exercise as medicine – evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases. Scand J Med Sci Sports. 2015;25 Suppl 3:1–72.

2043
Pavel Jelínek