Význam mezioborové spolupráce


28. 2. 2021

Medicína se v současné době čím dál více specializuje. Úzké specializace se vyskytují i v rámci jednoho oboru. Například ve fyzioterapii je to specializace na některá neurologická onemocnění, v ortopedii je to kupříkladu zaměření lékaře na operativu jednoho kloubu. Nepatřím k těm, kteří by to kritizovali. Je to trend, který má své opodstatnění. O to více však vzrůstá význam mezioborové komunikace a vzájemné diskuze mezi odborníky i v rámci jednoho oboru.

Jak jste si možná všimli, náš rodinný tým tvoří nyní kromě již fungujících Fyzio a Kardio LPV ambulancí nově také SpOrto LPV ambulance. Především propojení fyzioterapie (Fyzio LPV) a ortopedie a sportovní medicíny (SpOrto LPV) je velmi úzké. Oba obory se zabývají problémy pohybového aparátu. Doménou ortopedie je primární diagnostika a část konzervativní léčby a operační řešení. Fyzioterapie obsáhne významnou část konzervativní léčby stejného spektra diagnóz. Spolupráce zdravotníků těchto oborů by měla být tedy nasnadě. Ne vždy to tak v praxi ovšem funguje. Pacienty si mezi sebou sice často posílají, ale nekomunikují spolu, nediskutují spolu možnosti řešení problému pacienta. Někdy se i vzájemně pomlouvají. Fyzioterapeuti se domnívají, že ortopedi si chtějí hlavně zaoperovat a ortopedi si zase myslí, že naivní fyzioterapeuti chtějí všechno rozcvičit. Jen dlouhodobou vzájemnou komunikací jsme se v našem týmu naučili rozumět pohledu druhého a také ho respektovat. Pochopili jsme, že vzájemná diskuze a výměna názorů je vždy obohacující pro všechny strany a je ve prospěch našich pacientů. V současné době rychlého vývoje ve všech oborech je nemožné, aby zdravotníci měli hlubší přehled v oblastech, kterými se přímo nezabývají. Každý člen týmu má mít tak své kompetence na základě svého vzdělání a další specializace.

V rozhodování o diagnostickém či léčebném postupu má mít ovšem poslední slovo pacient. Pacientův postoj je jednou nohou Sackettovy stoličky (model EBM). Nejsme na to ještě v České republice zcela zvyklí, ale tzv. shared decision making (sdílené rozhodování) by mělo být standardem současné medicíny. Ve Fyzio a SpOrto LPV děláme vše pro to, abychom se těmto ideálům přiblížili.

Za tým Fyzio LPV a SpOrto LPV
Lenka Jelínková

1342
Lenka Jelínková