Před první návštěvou

Pokud jste se poprvé objednali do naší ordinace, dostavte se, prosím, cca 5 min před domluveným termínem.

  • Ještě v čekárně dostanete k vyplnění krátký dotazník.
  • Po vstupu do ordinace Vás čeká podrobný rozhovor o Vašich obtížích, který slouží k získání všech podstatných informací o Vašem zdravotním stavu a povaze problému. Pokud máte lékařské zprávy od jiných ošetřujících lékařů, vezměte je s sebou.
  • Následuje klinické vyšetření fyzioterapeutem. K vyšetření se většinou využívají jednoduché pohybové testy, základní neurologické či ortopedické testy, někdy používáme Mechanickou diagnostiku podle R. Mckenzieho.
  • Na základě dat získaných z pohovoru a vyšetření prodiskutujeme možnosti terapie a vytvoříme plán šitý Vám na míru.

Doporučujeme přečíst si sekci EBM. Dle těchto principů doporučujeme a diskutujeme vhodnou terapii. Ve většině případů očekávejte aktivní pohybovou terapii, edukaci o úpravě pohybového režimu a podporu soběstačnosti v souladu s nejnovějšími poznatky v tomto oboru.

Seznamte se s ceníkem. Nejsme smluvním zařízením zdravotních pojišťoven.