Před první návštěvou

K objednání využívejte kontaktní telefon či email, preferujeme formu SMS zprávy. Jakmile to půjde, ozveme se Vám zpět s nabídkou nejbližšího volného termínu.

  • Po vstupu do ordinace Vás čeká podrobný rozhovor o Vašich obtížích, který slouží k získání všech podstatných informací o Vašem zdravotním stavu a povaze problému. Pokud máte lékařské zprávy od jiných ošetřujících lékařů, vezměte je s sebou.
  • Následuje klinické vyšetření fyzioterapeutem. K vyšetření se většinou využívají jednoduché pohybové testy, základní neurologické či ortopedické testy, někdy používáme Mechanickou diagnostiku podle R. McKenzieho.
  • Na základě dat získaných z pohovoru a vyšetření prodiskutujeme možnosti terapie a vytvoříme plán šitý Vám na míru.

Doporučujeme přečíst si sekci EBM. Dle těchto principů doporučujeme a diskutujeme vhodnou terapii. Ve většině případů očekávejte aktivní pohybovou terapii, edukaci o úpravě pohybového režimu a podporu soběstačnosti v souladu s nejnovějšími poznatky v tomto oboru.

Seznamte se s ceníkem. Nejsme smluvním zařízením zdravotních pojišťoven.