Způsobuje skoliózu nošení tašky na jednom rameni?


1. 10. 2023

Se začátkem školního roku mi přišlo na mysl téma skoliózy páteře. Občas totiž slýchám nebo čtu v médiích vyjádření o tom, že jednostranný sport nebo nošení tašky na jednom rameni zapříčiní skoliózu páteře. Kolik je na tom pravdy?

Nejprve si musíme říci, co je skolióza. Jedná se o deformitu páteře ve všech třech rovinách, nejen tzv. vybočení, ale je přítomna i rotace a uklonění obratlů, což může způsobit viditelné asymetrie na trupu (jiná výška ramen, vyboulení žeber na jedné straně hrudníku a další). Odborníci se domluvili, že za skoliózu, jako onemocnění, budou označovat deformitu, která přesáhne určitou míru zakřivení páteře. Za tuto hranici je považován tzv. Cobbův úhel 10°. Tento úhel se stanovuje na rentgenovém snímku celé páteře. Skoliózy dělíme na několik typů. Nejčastěji jde o tzv. idiopatickou skoliózu, ostatní druhy jsou vždy spojeny s jiným onemocněním. Idiopatická se nazývá proto, že důvod, proč k rozvoji této deformity dojde, dosud není plně objasněn. Existují různé hypotézy, žádná ale není jednoznačně prokázána. Tím se dostáváme k odpovědi na otázku položenou v úvodu tohoto článku. Jednostranná zátěž samozřejmě může vést ke vzniku určité asymetrie na trupu, která většinou však nenaplňuje znaky “pravé” skoliózy a neměla by být takto označována. Někteří odborníci rádi používají termín funkční skolióza, což je termín, který není jasně definován, a tudíž ani prozkoumán ve smyslu závažnosti dopadu na lidské zdraví. Zásadní rozdíl oproti idiopatické skolióze je v minimálním riziku rychlé progrese zakřivení páteře, čehož se nejvíce obáváme u idiopatické skoliózy v období růstu. Dětská záda musíme v období růstu tedy sledovat, abychom zachytil případný rozvoj tohoto problému hned v počátku, ale rozhodně by rodiče neměli být strašeni větami typu, že dnes má skoliózu každé druhé dítě, nebo že některý sport snad může skoliózu způsobit. Nic z toho ze současných studií nevyplývá. V Česku je také populární hypotéza, že snad nevhodná manipulace s malými dětmi v první roce života může mít vliv na pozdější rozvoj skoliózy. Ani toto tvrzení se nezakládá na žádných skutečných datech, přestože ho můžete slyšet i od věhlasných odborníků v oboru.

Zkrátka to, že příčina není dosud zcela známá, nechává prostor pro tvorbu různých teorií a jistota, se kterou jsou tyto teorie tvrzeny, je většinou nepřímo úměrná míře autorova vzdělání v medicíně založené na důkazech.

Žijte aktivně a myslete kriticky!

Vaše Lenka Jelínková

Zdroje:
Negrini S, Donzelli S, Aulisa AG, Czaprowski D, Schreiber S, de Mauroy JC, Diers H, Grivas TB, Knott P, Kotwicki T, Lebel A, Marti C, Maruyama T, O'Brien J, Price N, Parent E, Rigo M, Romano M, Stikeleather L, Wynne J, Zaina F. 2016 SOSORT guidelines: orthopaedic and rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth. Scoliosis Spinal Disord. 2018 Jan 10;13:3. doi: 10.1186/s13013–017–0145–8. PMID: 29435499; PMCID: PMC5795289.

496
Lenka Jelínková